दानदाताओ की सूची

# दानदाता का नाम पिता का नाम पता / मोबाइल न. दानराशि वर्ष
1 श्री राजकिशोर यादव स्व.श्री गनेश प्रसाद यादव घंटाघर, कटनी ९३००५२०५८१ 5100 2014
2 श्री बी आर यादव श्री गनेश प्रसाद यादव नगर पंचायत बरही ९८२६६६१७३९ 500 2014
3 श्री लखन लाल यादव श्री चतुर सिह यादव पन्ना मोड कुठला कटनी 5100 2014
4 श्री एम.पी.यादव स्व.श्री श्रीराम यादव सन्त नगर कटनी -९२४६५३९६२ 5100 2014
5 श्री पंकज यादव स्व.श्री जगदीश प्रसाद यादव गाँधी गंज ,कटनी 1100 2014
6 श्री एस. आर. यादव श्री राम लाल यादव नया गाँव नई कटनी 5100 2014
7 श्री एम. के. यादव श्री भागेश्वर यादव रेल्वे क्वाटर कट्नी 500 2014
8 श्री राजाराम यादव श्री जगई यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
9 श्री डी. के. राय श्री गुरुदेवराय यादव नया गाँव नई कटनी 2200 2014
10 श्री पवन यादव श्री द्वारका प्रसाद यादव रघुनाथ गज कटनी 2100 2014
11 श्री भोला प्रसाद यादव श्री सोनई यादव पन्ना रोड कटनी 5100 2014
12 श्री देवेन्द्र यादव एडवोकेट श्री मोहन लाल यादव अमीर गंज,कटनी 5100 2014
13 श्री टी.एन.यादव श्री विश्वनाथ यादव मंगल नगर ,कटनी 5000 2014
14 श्री मोहन लाल यादव स्व. श्री कल्लू लाल यादव राम मनोहार लोहिया वार्ड कटनी 11000 2014
15 श्री अशोक यादव श्री सुन्दर लाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 1100 2014
16 श्री एन.पी.यादव श्री नत्थू लाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 101 2014
17 श्री बच्चा यादव स्व. श्री नत्थू लाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 1001 2014
18 श्री कालू राम यादव स्व. श्री नत्थू लाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 1001 2014
19 श्री लालाराम यादव श्री विश्वनाथ यादव महात्मा गाँधी वार्ड ,कटनी 1100 2014
20 श्री नरेश यादव श्री गुलाब यादव महात्मा गाँधी वार्ड ,कटनी 500 2014
21 श्री शारदा प्रसाद यादव श्री नर्मदा प्रसाद यादव सुभाष वार्ड कटनी 500 2014
22 श्री राधेश्याम यादव श्री राजपत यादव राम मनोहर लोहिया वार्ड कटनी 3100 2014
23 श्री रामनिवास यादव श्री राम नारायण यादव इन्दिरा गाधी वार्ड कटनी 1100 2014
24 श्री सन्तोष यादव श्री सलिकराम यादव राम निवास वार्ड कटनी 1100 2014
25 श्री बी आर यादव श्री धानुराम यादव कावसजी वार्ड लखेरा कटनी 500 2014
26 श्री राम लाल यादव श्री डी पी यादव तेवरी.कटनी 1001 2014
27 श्री राज सिह यादव श्री अमी लाल यादव अमीर गंज,कटनी 500 2014
28 श्री गजराज यादव श्री उमराव सिह यादव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 500 2014
29 श्री मोहन लाल यादव श्री कामता प्रसाद यादव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 2100 2014
30 श्री विश्नू यादव श्री बिहारी लाल यादव अमीर गन्ज कटनी 151 2014
31 श्री परमेश्वर यादव श्री विदेशी लाल यादव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 151 2014
32 श्री विश्वनाथ यादव श्री हीरा लाल यादव अमीर गन्ज कटनी 500 2014
33 श्रीमती पूनम यादव स्व.श्री नारायण यादव मानसरोवर कालोनी कटनी 501 2014
34 श्री पी.सी.यादव स्व.श्री लोटन लाल यादव अमीर गन्ज कटनी 5100 2014
35 श्री तुलसी यादव श्री सरमन लाल यादव कैलवारा नदी पार कटनी 2100 2014
36 श्री धर्म सिह यादव श्री दयाराम यादव गाधी गन्ज कटनी 1100 2014
37 श्री सोहन राय यादव श्री राम दयाल यादव रोशन नगर कटनी 2100 2014
38 श्री प्यारे लाल यादव श्री मुन्शी लाल यादव दु्बे कालोनी कटनी 500 2014
39 श्री डी. पी.यादव श्री के.सी. यादव दु्बे कालोनी कटनी 5100 2014
40 श्री प्रेमलाल यादव श्री श्यामलाल यादव रफी अह्मद किदवई वार्ड कटनी 1000 2014
41 श्री राजू यादव श्री हीरा लाल यादव रफी अह्मद किदवई वार्ड कटनी 110 2014
42 श्री भरत यादव श्री केशव यादव प्रेम नगर कटनी 500 2014
43 श्री सुरेश यादव श्री गोरे लाल यादव प्रेम नगर कटनी 500 2014
44 श्री किशन लाल यादव श्री भगवान दास यादव रफी अह्मद किदवई वार्ड कटनी 1100 2014
45 श्री सुदामा प्रसाद यादव श्री सम्पत यादव होउसिग बोर्ड कालोनी कटनी 2100 2014
46 श्री लाला यादव श्री लखन सिह यादव मून्गा बाई कालोनी नई कटनी 501 2014
47 श्री सूरज दीन यादव श्री रामा यादव मून्गा बाई कालोनी नई कटनी 600 2014
48 श्री लल्लू सिह यादव श्री मेखा सिह यादव मून्गा बाई कालोनी नई कटनी 501 2014
49 श्री राम चन्द्र यादव श्री बाल गोविन्द यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
50 श्री भगवान दास यादव श्री हल्के राम यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
51 श्री प्रहलाद यादव श्री श्यामलाल यादव रफी अह्मद किदवई वार्ड कटनी 1100 2014
52 श्री रमेश कुमार यादव श्री रामराज यादव मित्र विहार कालोनी कटनी 502 2014
53 श्री मर्याद सिह यादव श्री मेखुर यादव गायत्री नगर कटनी 501 2014
54 श्री छेदीलाल यादव श्री रामाधार यादव जैन कालोनी कटनी 1100 2014
55 श्री आर.एन.एस.यादव श्री भगवान सिह यादव जैन कालोनी कटनी 500 2014
56 श्री महेन्द्र नाथ यादव श्री राम कुमार यादव जैन कालोनी कटनी 501 2014
57 श्री सुरेश यादव (काका) श्री इमरत लाल यादव नया गाव नई कटनी 2100 2014
58 श्री दीनानाथ यादव स्व.श्री आर.के.यादव वेकट वार्ड कटनी 2100 2014
59 श्री बचउराम यादव श्री जग्गू यादव मगल नगर,कटनी 551 2014
60 श्री राम दुलारे यादव श्री सत्यनारायण यादव बजरग कालोनी कटनी 500 2014
61 श्री राम हर्ष यादव श्री बैजनाथ यादव बजरग कालोनी कटनी 500 2014
62 श्री राम अनुग्रह यादव श्री हरकेश यादव बजरग कालोनी कटनी 501 2014
63 श्री हरिद्वार यादव श्री बैजनाथ यादव बजरग कालोनी नई कटनी 500 2014
64 श्री चन्द्रदेव यादव श्री राम नवमी यादव बजरग कालोनी नई कटनी 200 2014
65 श्री शारदा यादव स्व.श्री त्रिवेणी प्रसाद यादव बजरग कालोनी नई कटनी 501 2014
66 श्री राम लाल यादव श्री रामधनी यादव बजरग कालोनी नई कटनी 501 2014
67 श्री ज्ञान सिह यादव श्री राजाराम यादव मगल नगर कटनी 500 2014
68 श्री एम. एस. यादव श्री विद्याराम यादव राम मनोहर लोहिया वार्ड कटनी 1000 2014
69 श्री अशोक यादव श्री रामपाल यादव जय प्रकाश वार्ड कटनी 500 2014
70 श्री अमृत लाल यादव श्री रामेश्वर यादव नया गाव नई कटनी 500 2014
71 श्री जी.पी. यादव श्री रामपाल यादव नया गाव नई कटनी 500 2014
72 श्री बद्री प्रसाद यादव श्री महाबीर यादव नया गाव नई कटनी 200 2014
73 श्री हरी नारायण यादव श्री रामधन यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 250 2014
74 श्री सन्तोष यादव एस.के.पी.कालोनी,एन.के.जे.कटनी 500 2014
75 श्री बसन्तू यादव श्री हीरा यादव नया गाव,नई कटनी 100 2014
76 श्री हन्सराज यादव श्री राम तवनकल यादव नया गाव,नई कटनी 251 2014
77 श्री जय प्रकाश यादव श्री हरी राम यादव नया गाव,नई कटनी 100 2014
78 श्री बच्चा प्रसाद यादव श्री कविलास यादव नया गाव,नई कटनी 400 2014
79 श्री राकेश यादव श्री हरि राम यादव नया गाव,नई कटनी 101 2014
80 श्री रामकिशोर यादव श्री राम प्रसाद यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
81 श्री रामजीत यादव श्री हरकेश यादव रेल्वे कालोनी 500 2014
82 श्री नरेन्द्र यादव श्री जोधसिह यादव नया गाव मेन मार्केट,नई कटनी 250 2014
83 श्री राम जतन यादव श्री राम कुबेर यादव नया गाव मेन मार्केट,नई कटनी 201 2014
84 श्री गुरफेथ यादव श्री बरतू यादव नया गाव मेन मार्केट,नई कटनी 500 2014
85 श्री नरेन्द्र यादव श्री जोधसिह यादव नया गाव मेन मार्केट,नई कटनी 100 2014
86 श्री सन्तोष यादव श्री शकर यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
87 श्री रामजी यादव श्री सी.पी. यादव गायत्री नगर कटनी 5000 2014
88 श्री जानकी राय श्री कृष्णा यादव मून्गा बाई कालोनी,नई कटनी 500 2014
89 श्री श्याम नारायण यादव श्री लल्लन यादव रेल्वे कालोनी,नई कटनी 1010 2014
90 श्री मेवा लाल यादव श्री विन्धेश्वरी यादव गायत्री नगर कटनी 101 2014
91 श्री चन्द्रिका सिह यादव नगीना यादव गायत्री नगर गोपाल बाग कटनी 1000 2014
92 श्री बी.के.यादव श्री एल.एस.यादव गायत्री नगर कटनी 1000 2014
93 श्री ओ.पी. सिह यादव श्री सुर्यनाथ यादव अशोक कालोनी कटनी 1000 2014
94 श्री अशोक कुमार यादव श्री गोरेलाल यादव होउसिग बोर्ड माधव नगर कटनी 500 2014
95 श्री अभय कुमार यादव श्री गिरिजा प्रसाद यादव गायत्री नगर कटनी 1000 2014
96 श्री मुसाफिर यादव श्री मोहन यादव अमीर गन्ज कटनी 250 2014
97 श्री उमा शंकर यादव जैन कालोनी नई कटनी 300 2014
98 श्री सन्तू राम यादव श्री खरगू प्रसाद यादव नया गाव नई कटनी 500 2014
99 श्री रामबली यादव श्री दल्ल्न यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 1100 2014
100 श्री कमला यादव श्री सीताराम यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 1100 2014
101 श्री डी.बी.यादव श्री मंकू सिंह यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 1100 2014
102 श्री राम क्रपाल यादव श्री रामकरन यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 1100 2014
103 श्री शेषनाथ यादव श्री सुदामा प्रसाद यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 501 2014
104 श्री राम प्रताप यादव श्री जयनाथ यादव नया गाव नई कटनी 220 2014
105 श्री बी. एल. यादव श्री मुन्शी लाल यादव गायत्री नगर कटनी 200 2014
106 श्री लालजी यादव श्री कान्ता प्रसाद यादव गायत्री नगर कटनी 201 2014
107 श्री रामजी यादव श्री बलराम यादव गायत्री नगर कटनी 1100 2014
108 श्री शिव कुमार यादव श्री नत्थू लाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 1100 2014
109 श्री उमेश यादव दुबे कालोनी कटनी 1100 2014
110 श्री राजेन्द्र यादव होउसिग बोर्ड कालोनी कटनी 201 2014
111 श्री राकेश यादव श्री रामविलास यादव मनपुरा न.२ 1100 2014
112 श्री सागर यादव श्री मोहन लाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 251 2014
113 श्री अमृत लाल यादव श्री राम दयाल यादव गाँधी गंज ,कटनी 2100 2014
114 श्री हुकुम सिह यादव श्री अनन्त सिह यादव नदी पार कटनी 1100 2014
115 श्री विजय कुमार यादव श्री गिरिजा प्रसाद यादव गायत्री नगर कटनी(करौन्धी राँझी),जबलपुर) 500 2014
116 श्री आर.ए. यादव इन्टरप्राईसेस सुभाष चौक कटनी 11000 2014
117 श्री प्रशान्त के.यादव स्व. श्री कैलाश नारायण यादव सुभाष चौक कटनी 5000 2014
118 श्री एम.पी.यादव श्री राम यादव सन्त नगर कटनी 5000 2014
119 एस आर यादव आर एल यादव नया गाव एन.के.जे. ७०२९६४०८२२ 5000 2014
120 एस एल यादव राधे श्याम यादव जैन कालोनी एन.के.जे. 500 2014
121 लल्ला यादव राम सियावन यादव अमीर गंज कटनी 1100 2014
122 गजराज यादव उम्राव सिह यादव अमीर गंज कटनी 1100 2014
123 रविन्द्र यादव चेतराम याद्व लखेरा कटनी 9826363396 1100 2014
124 डा. आर. ए. यादव एम एस यादव निवार कटनी 1100 2014
125 डी. के. राय गुरु देव यादव नया गाव नई कटनी 5000 2014
126 राज किशोर यादव गणेश यादव घंटाघर कटनी 5000 2014
127 राम चरण यादव दुर्जन यादव हाउसिंग बोर्ड कटनी 700 2014
128 बसंत यादव कल्लू राम यादव जालपा वॉर्ड कटनी 1100 2014
129 एम. एस. यादव विध्याराम यादव बस स्टेन्ड के पास कटनी 5000 2014
130 एस. पी. यादव हलकाई यादव डन कालोनी कटनी 7566688659 1000 2014
131 राजाराम यादव जगई यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
132 राकेश यादव राम विशाल यादव ग्राम मनपुरा न. २ कटनी 1200 2014
133 लाला यादव विश्वनाथ यादव गाँधी गंज कटनी 7566714311 1000 2014
134 नरेश यादव गुलाब यादव गाँधी गंज कटनी 9893716403 750 2014
135 अशोक यादव सुंदरलाल यादव गाँधी गंज कटनी 9713348610 1000 2014
136 कमला यादव सीताराम यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 9924367474 1100 2014
137 डी. बी. यादव मन्कूसिह यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 9424742682 1100 2014
138 सन्तू राम यादव खरगू प्रसाद यादव नया गाँव नई कटनी 9165835324 1100 2014
139 राम लाल यादव सूर्यबलि यादव नया गाँव नई कटनी 9752419566 2100 2014
140 आर. के. यादव राम करन यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 9826645428 1500 2014
141 एस एन यादव सुदामा प्रसाद यादव रेल्वे कालोनी नई कटनी 9752419470 1500 2014
142 वंश नारायण यादव सीताराम यादव चकरा घाट कटनी 9009572669 500 2014
143 राम जतन यादव राम कुबेर यादव नया गाँव नई कटनी 9329538610 150 2014
144 बी. डी . यादव हल्केराम यादव नया गाँव नई कटनी 500 2014
145 काका यादव इमरतलाल यादव नया गाँव नई कटनी 7828167774 2100 2014
146 बिहारीलाल यादव गौरीशंकर यादव नया गाँव नई कटनी 750 2014
147 रामनवमी यादव हरकेश यादव बजरंग कालोनी नई कटनी 100 2014
148 सत्यनारायन यादव मूलनारायण यादव बजरंग कालोनी नई कटनी 250 2014
149 कमलेश यादव शिव वंदन यादव बजरंग कालोनी नई कटनी 9977127274 250 2014
150 शरद यादव श्रवेणी प्रसाद यादव बजरंग कालोनी नई कटनी 8357000983 500 2014
151 संतोष कुमार यादव शंकर यादव जैन कालोनी नई कटनी 500 2014
152 अभय कुमार यादव गिरजा प्रसाद यादव गायत्री नगर कटनी 1000 2014
153 दिलीप यादव कपूर चंद यादव दुबे कॉलोनी कटनी 5000 2014
154 छग्गू लाल यादव भारत यादव दुबे कॉलोनी कटनी 9424727450 1000 2014
155 प्यारेलाल यादव मुंजीलाल यादव दुबे कॉलोनी कटनी 550 2014
156 राम लखन यादव राजपत यादव लखापतेरी कटनी 250 2014
157 मनोज कुमार यादव हेमंत कुमार यादव स्लीमनाबाद कटनी 1000 2014
158 लालजी यादव सुखदेव यादव नया गाँव नई कटनी 150 2014
159 दिलीप यादव प्रेमलाल यादव रफी अहमद किदवई वॉर्ड 500 2014
160 भोला प्रसाद यादव ननकू यादव रोशन नगर कटनी 750 2014
161 राजेंद्र कुमार यादव सीताराम यादव प्रेम नगर कटनी 500 2014
162 सोहन राय राम दयाल राय रोशन नगर कटनी 5000 2014
163 राम चंद्र यादव बालगोविंद यादव जैन कॉलोनी नई कटनी 500 2014
164 आर. एन. यादव रामनारायण यादव इंदिरा गाँधी वॉर्ड कटनी 1500 2014
165 रामजी यादव सी.पी. यादव गायत्री नगर कटनी 5000 2014
166 डी. एन. यादव आर. के. यादव वेंकट वॉर्ड कटनी 5000 2014
167 लखन लाल यादव चतुर सिह यादव पन्ना मोड लाल बहादुर शास्त्री वॉर्ड कटनी 5000 2014
168 हरी नारायण यादव मनीराम यादव गायत्री नगर कटनी 2000 2014
169 रमेश यादव रामराज यादव गायत्री नगर 500 2014
170 देवेंद्र यादव राम प्रसाद यादव तिलक वॉर्ड कटनी 1100 2014
171 भरतलाल यादव द्वारिका प्रसाद यादव तिलक वॉर्ड कटनी 750 2014
172 उदयभान यादव लालजी यादव तिलक वॉर्ड कटनी 250 2014
173 विष्णु यादव चिंतामनी यादव तिलक वॉर्ड कटनी 500 2014
174 मुरारी यादव कालूराम यादव तिलक वॉर्ड कटनी 9424323688 1000 2014
175 भोला यादव सोनइ यादव तिलक वॉर्ड कटनी 5000 2014
176 राहुल यादव तिलक वॉर्ड कटनी 9329064205 1100 2014
177 बी.के.यादव लाल सिह यादव गायत्री नगर कटनी 9752419439 1001 2014
178 मर्याद सिंह यादव मेखू यादव गायत्री नगर कटनी 9893336485 750 2014
179 प्रेम नारायण यादव लक्ष्मण सिह यादव गायत्री नगर कटनी 9893053504 250 2014
180 श्रीमति सुनीता यादव राजकुमार यादव गायत्री नगर कटनी 250 2014
181 रामजी यादव बलराम यादव (ASM) गायत्री नगर कटनी 9424682267 251 2014
182 संजय यादव महेश यादव OFK colony कटनी 1100 2014
183 शंकू यादव (श्रीमति पूनम यादव) नारायण यादव मान सरोवर कॉलोनी कटनी 501 2014
184 हरी नारायण यादव रामधन यादव रेल्वे कॉलोनी नई कटनी 500 2014
185 श्री सुदामा सिह यादव सम्पत यादव हाउसिंग बोर्ड कटनी 2011 2014
186 प्रहलाद यादव श्यामलाल यादव रफी अहमद किदवई वॉर्ड कटनी 1100 2014
187 चन्द्रिका प्रसाद यादव नगीना सिह यादव गायत्री नगर गोपाल बाग कटनी 1000 2014
188 एच सी यादव शिवधनी यादव डीजल कॉलोनी नई कटनी 1000 2014
189 हंसराज यादव राम तरकल यादव नया गाँव नई कटनी 9685475801 200 2014
190 बच्चा सिह यादव कविलास यादव नया गाँव नई कटनी 500 2014
191 छेदी लाल यादव राम अधार यादव जैन कॉलोनी नई कटनी 500 2014
192 राम जीत यादव हरकेश यादव रेल्वे कॉलोनी नई कटनी 9752498167 250 2014
193 रामउग्र यादव हरकेश यादव बजरंग कॉलोनी नई कटनी 250 2014
194 आर ए यादव मधुर यादव रोशन नगर कटनी 9685350152 500 2014
195 रामबली यादव दल्लन राम यादव रेल्वे कॉलोनी नई कटनी 1000 2014
196 लाला राम यादव लाखन यादव मूंगा कॉलोनी नई कटनी 9584906561 250 2014
197 कामेश्वर यादव मुद्रिका प्रसाद यादव मूंगा कॉलोनी नई कटनी 50 2014
198 सूरजदीन यादव रामा यादव मूंगा कॉलोनी नई कटनी 350 2014
199 संतोष कुमार यादव शालिंगराम यादव रामनिवास वॉर्ड कटनी 1000 2014
200 प्रेम शंकर यादव श्री नाथ प्रसाद यादव गायत्री नगर कटनी 250 2014
201 चम्पा यादव स्व.श्री शंकरलाल यादव राजीव गाँधी वॉर्ड कटनी 500 2014
202 श्री प्रशान्त के. यादव स्व.श्री कैलाश नारायण यादव हाउसिन्ग बोर्ड कलेक्ट्रेट के पास कटनी 5000 2014
203 सूरज प्रसाद यादव हरिदीन यादव बडवारा कटनी 500 2014
204 आर.पी.यादव सुन्दर लाल यादव गायित्री नगर कटनी ९७५२४१८६४७ 500 2014
205 तीरथ प्रसाद यादव बलीभान यादव गायित्री नगर कटनी ९७५५०२३९५४ 101 2014
206 राज किरण यादव मोतीलाल यादव गायित्री नगर कटनी 101 2014
207 राम दुलारे यादव छोटे लाल यादव गायित्री नगर कटनी 101 2014
208 नन्द किशोर यादव गोरेलाल यादव गायित्री नगर कटनी ९८२६४१३१८० 101 2014
209 चन्द्रिका यादव नगीना यादव गायित्री नगर कटनी ९९८१९८२९३९ 1100 2014
210 लालजी यादव कामता प्रसाद यादव गायित्री नगर कटनी ९७५२४१९५०६ 501 2014
211 बी.एल.यादव मुन्शी लाल यादव गायित्री नगर कटनी ९६१७१७७६४१ 21 2014
212 प्रेम शंकर यादव श्री लाल यादव गायित्री नगर कटनी ९७५२०९२९८३ 251 2014
213 कपिल यादव जे.एस. यादव गायित्री नगर कटनी 201 2014
214 असित कुमार यादव गोरेलाल यादव गायित्री नगर कटनी ९९९३६३९८८० 150 2014
215 राम चरण यादव गायित्री नगर कटनी 200 2014
216 कमला यादव सीताराम यादव एन.के.जे.कटनी 1100 2014
217 दधिवल सिह यादव मन्कू राम यादव एन.के.जे.कटनी 1100 2014
218 एम.एन. यादव राम कुमार यादव जैन कालोनी कटनी ९७५२४१८६८० 500 2014
219 राम चन्द्र यादव बाल गोविन्द यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 500 2014
220 राजा राम यादव जगई राम यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 500 2014
221 छेदीलाल यादव रामाधार यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 500 2014
222 संतोष कुमार यादव शंकर यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 1001 2014
223 उदय नारायण यादव हरि नारायण यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 1101 2014
224 इन्द्रपाल यादव रामरतन यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 100 2014
225 राकेश कुमार यादव फुलचन्द्र यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 21 2014
226 योगेश यादव रामाधार यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 200 2014
227 भगवान दास यादव हल्केराम यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 100 2014
228 हंसराज यादव राम तवंकल यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 200 2014
229 उमेश यादव गुरुफेक यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 251 2014
230 हरिनारायण यादव रामधन यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 100 2014
231 जी.पी. यादव रामपाल यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 1100 2014
232 रामलाल यादव सुर्यबलि यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 1100 2014
233 हरिनारायण यादव मनीराम यादव मित्र कालोनी एस.के.पी.कटनी 1000 2014
234 लोकनाथ यादव मोहन लाल यादव रोशन नगर कटनी ९३००५०१६८६ 1000 2014
235 सोहन राय यादव राम दयाल यादव रोशन नगर कटनी 1601 2014
236 राम अवध यादव महुर यादव रोशन नगर कटनी 205 2014
237 राजेन्द्र यादव सीताराम यादव रोशन नगर एन.के.जे.कटनी ९३०३२६२७२५ 201 2014
238 सत्यनारायण यादव मूल शंकर यादव बजरंग कालोनी कटनी ९७७०२६७१७६ 200 2014
239 शरद यादव त्रिवेणी प्रसाद यादव बजरंग कालोनी कटनी 201 2014
240 रामलाल यादव रामधनी यादव बजरंग कालोनी कटनी 200 2014
241 रामहर्ष यादव बैजनाथ यादव बजरंग कालोनी कटनी 151 2014
242 राम अनुग्रह यादव हरकेश यादव बजरंग कालोनी कटनी 125 2014
243 हेमन्त यादव किशन यादव रोशन नगर कटनी 501 2014
244 दिलीप कुमार यादव के.सी.यादव दुबे कालोनी कटनी 2500 2014
245 मुसाफिर सिह यादव मोहन सिह यादव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड क़टनी 500 2014
246 पूनम यादव नारायण यादव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड क़टनी 500 2014
247 मोहनलाल यादव स्व.कामता प्रसाद यादव रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड क़टनी 600 2014
248 संतोष कुमार यादव स्व.सालिगराम यादव राम निवास सिह वार्ड कटनी 1000 2014
249 सुरेश उर्फ काका यादव इमरत लाल यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 501 2014
250 मान सिह यादव विद्याराम यादव राधिका होटल के पीछे कटनी ७०४९०८६६७९ 5000 2014
251 रमेश कुमार यादव रामराज यादव गायित्री नगर कटनी 500 2014
252 अशोक कुमार यादव बालेशवर राय टी.आर.एस.एन.के.जे. 151 2014
253 अभय कुमार यादव गिरिजा प्रसाद यादव गायित्री नगर कटनी 500 2014
254 लखन लाल यादव स्व. चतुर सिह यादव लाल बहादुर शास्त्री वार्ड कुठला 10100 2014
255 प्रहलाद यादव श्याम लाल यादव रफी अहमद किदवई वार्ड कटनी 1500 2014
256 अम्बिका प्रसाद यादव स्व.श्री रामकिशोर यादव जैन कालोनी कटनी 250 2014
257 पवन कुमार यादव जैन कालोनी कटनी 1000 2014
258 कमलेश यादव एम.एल.यादव सिविल लाईन कटनी 15000 2014
259 मनोज कुमार यादव एम.एन.यादव गायित्री नगर कटनी 500 2014
260 राम आसरे एल.पी.यादव आर बी आई ८ डी रेल्वे साउथ 500 2014
261 राम कृपाल यादव राम करण यादव रेल्वे क्वाटर एन.के.जे.क़टनी 500 2014
262 व्ही.के.राय आर.बी.२ १२२ रेल्वे एन.के.जे.क़टनी 500 2014
263 एस. के.यादव हरिहर नाथ यादव रेल्वे क्वाटर आर.बी.३ १६६ एस.के.पी.क़टनी 500 2014
264 रामबली यादव रेल्वे आर.बी.२ १२३ १३ एन.के.जे.क़टनी 500 2014
265 धर्मराज यादव राम विलास यादव ईश्वरीपुरा वार्ड कटनी 100 2014
266 रामजीत यादव रामक्रत यादव रेल्वे क्वाटर आर.बी.२ एस.के.पी.क़टनी 500 2014
267 ओम प्रकाश यादव राम स्वरूप यादव आर.बी.आई.रेल्वे कालोनी कटनी 100 2014
268 वीरेन्द्र यादव रामदेव यादव आर.पी.एफ.एस.आई.कटनी 1000 2014
269 व्यास कुमार यादव रामयश यादव रबर फैक्ट्री कटनी 251 2014
270 एम.के.यादव लाल लोचन यादव डीजल कालोनी कटनी 500 2014
271 कमल यादव शिवराम यादव नई बस्ती कटनी 500 2014
272 अजीत यादव अरुण कुमार यादव रेल्वे कालोनी कटनी 500 2014
273 राम सजान यादव गुल्लु प्रसाद यादव रबड फैक्टरी कटनी 500 2014
274 दिनेश कुमार यादव मनीराम यादव रेल्वे कालोनी आर.बी.२ ४२सी कटनी 500 2014
275 सीताराम यादव चुनका यादव आर.बी.आई.१४१/५ कटनी 150 2014
276 भोला यादव पातीराम यादव रबड फैक्टरी रोड कटनी 500 2014
277 रामासरे यादव भीका सिह यादव रबड फैक्टरी रोड कटनी 500 2014
278 किशन यादव चिरौजी लाल यादव रबड फैक्टरी रोड कटनी 500 2014
279 रज्जु यादव नत्थु यादव रबड फैक्टरी रोड कटनी 200 2014
280 कमलेश यादव आर.एन.यादव गायित्री नगर कटनी 150 2014
281 रमेश सिह नया गाँव एन.के.जे.कटनी 200 2014
282 विकास यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 250 2014
283 प्रदीप यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 500 2014
284 अभय कुमार यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 250 2014
285 धनजी यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 250 2014
286 राकेश यादव नया गाँव एन.के.जे.कटनी 250 2014
287 ओ.पी.सिह सूर्यनाथ सिह रबड फैक्टरी रोड कटनी 2000 2014
288 राम पारिख मार्केण्य यादव आर.बी.२.एन.६ एन.के.जे.कटनी 500 2014
289 राजेश कुमार सिह सूर्यनाथ सिह रेल्वे कालोनी एन.के.जे.कटनी 500 2014
290 शेषनाथ यादव सुदामा प्रसाद यादव आर.बी.२ २२३ बी 500 2014
291 बी. के.यादव लाल सिह यादव गायित्री नगर कटनी 1000 2014
292 बद्री प्रसाद यादव नन्दलाल यादव जगमोहन दास वार्ड कटनी ९४२५४६६१४७ 1000 2014
293 वीरेन्द्र यादव राम खिलावन माधव नगर कटनी 100 2014
294 सिकन्दर यादव किशन देव यादव रेल्वे क्वाटर 194/7 कटनी 100 2014
295 आलोक यादव मनोज कुमार यादव जबलपुर 100 2014
296 अर्जुन यादव जैन कालोनी एन.के.जे.कटनी 200 2014
297 झल्लू यादव सिहोरा 100 2014
298 प्रशान्त के.यादव स्व.कैलाश नाथ यादव सुभाष चौक कटनी 11000 2014
299 बसन्त यादव कल्लु लाल यादव यादव कम्पाउन्ड जालपा वार्ड कटनी 39000 2014
300 मुन्ना लाल यादव जवाहर लाल यादव सिविल लाईन कटनी 2100 2014
301 बाल किशन यादव हीरालाल यादव एन.के.जे.कटनी 500 2014
302 वीरेन्द्र कुमार यादव टी.आर.यादव एन.के.जे.कटनी 100 2014
303 इन्द्रजीत यादव टी.आर.यादव एन.के.जे.कटनी 100 2014
304 बी.एल.यादव प्रेमलाल यादव बजरंग नगर कटनी 2100 2014
305 डॉ.महेन्द्र प्रताप यादव स्व. श्री राम यादव सन्त नगर कटनी 21000 2014